Info

Praktische informatie

Algemeen


Shoot out kan activiteiten organiseren voor groepen van 6 tot 36. (per sessie van 1, anderhalf of 2 uur)

Een groep van bijvoorbeeld 50 deelnemers wordt best opgesplitst in twee groepen van 25.

Dit om optimale spelvreugde te behouden.


Bij elke activiteit wordt het speelveld en alle materiaal door ons klaargezet, alsook nadien terug opgeruimd.

Men kan gebruik maken van alle nodige materiaal én gedurende de volledige activiteit is er professionele begeleiding.
Locatie


Het speelveld is uiterst mobiel en kan vrijwel overal gespeeld worden: gras, kunstgras, harde ondergrond, strand, sportzaal,...     

(elke ruimte van minstens 15m x 30m is geschikt)


Shoot out kan dus het hele jaar door gespeeld worden!


Heb je zelf een locatie ter beschikking of een voorstel, laat het ons weten, wij gaan er graag op in.

Zoniet, dan zoeken wij in de buurt naar de meest geschikte locatie.
Prijzen
Transport: €0,3/km   (gerekend van de kerk in Oostkamp)

Verzekering: €2/persoon

Huurkosten voor sportterreinen en -zalen worden doorgerekend.


kleine groepen

(tot 15)

Grotere groepen

(vanaf 15)

€15 pp


€20 pp


€25 pp

€250


€300


€350


€500

1 uur


1,5 uur


2 uur


(halve) dag

Speelveld

Algemene voorwaarden

1. Bij elke activiteit wordt een voorschot betaald die 1/3 bedraagt van de totale kostprijs. Deze wordt ten laatste 48h na het boeken van de activiteit overgemaakt.2. Het annuleren van een ingeplande activiteit gebeurt ten laatste 2 weken op voorhand. Zoniet, dan blijft men het voorschot verschuldigd. Indien de annulatie gebeurt binnen de 3 dagen (72h) voorafgaand aan de activiteit, is men het totaalbedrag verschuldigd.3. Bij elke activiteit kan beeldmateriaal genomen worden (actiefoto's, korte filmfragmenten,...) die mogelijks gebruikt wordt op de sociale media van Shoot out en voor andere promotionele doeleinden (flyers, affiches, banners,...). Bij aanvang van de activiteit wordt telkens nog eens de mondelinge goedkeuring gevraagd. Deelnemers hebben steeds het recht dit te weigeren, wat gerespecteerd wordt.4. Shoot out is wettelijk in orde met de nieuwe Europese privacyregeling (GDPR). Klik hier om onze privacyverklaring te raadplegen.5. Schade aan materiaal van Shoot out die te wijten is aan onjuist gebruik wordt vergoed door de persoon verantwoordelijk voor deze schade of de organisatie verantwoordelijk voor desbetreffende persoon.6. Elke deelnemer dient verzekerd te zijn tegen lichamelijke ongevallen. Dit kan geregeld worden via een eigen verzekering of via Shoot out.7. Huurkosten voor sportzalen en -terreinen worden doorgerekend.